ช่องทางการติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
65/2 หมู่4 ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-003551
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-003550, 053-003550
e-mail : lamphun1@lpn1.go.th
หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานภายใน
หมายเลขโทรศัพท์บุคลากร
หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียน