Home for Child’66 : เดิน-วิ่ง การกุศล คนหละปูน แป๋งบ้านหื้อน้อง

ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน Home for Child’66 : เดิน-วิ่ง การกุศล คนหละปูน แป๋งบ้านหื้อน้อง ตามโครงการ”ธารน้ำใจ สร้างบ้านใหม่ ให้นักเรียน” ประจำปี 2566 ครั้งที่ 4 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและร่วมพิจารณาการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ กำหนดการ การวางแผนการลงทะเบียน เส้นทางการวิ่ง และการพิจารณาช่างภาพอิสระที่จะมาร่วมบันทึกภาพและประชาสัมพันธ์ในงาน ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน