++ประชาสัมพันธ์ส่งคลิปวิดีโอในหัวข้อ “ภาพความสำเร็จของการดำเนินงานโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี”

ประชาสัมพันธ์ส่งคลิปวิดีโอในหัวข้อ “ภาพความสำเร็จของการดำเนินงานโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี”