++ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมรับฟัง การเสวนา และร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบโล่รางวัลการจัดการพื้นที่สีเขียว

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมรับฟังการเสวนา และร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบโล่รางวัลการจัดการพื้นที่สีเขียว