บ้านป่าซางเกมส์ 66

ดร.ณัฐกุล  รุณผาบ  ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านป่าซาง  “บ้านป่าซางเกมส์”  ประจำปี 2566  โดยมีนายฤกษ์ชัย ใจคำปัน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าซางเป็นผู้กล่าวรายงาน  ณ  สนามโรงเรียนบ้านป่าซาง  อ.ป่าซาง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  17  กุมภาพันธ์  2566