ประชุมชี้แจงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT

เมื่อวันที่  16  กุมภาพันธ์  2566  เวลา 09.00  น.  ดร.ณัฐกุล  รุณผาบ  ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  เป็นประธานในการประชุมชี้เเจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมี  นางวลัยลักษณ์ แก้วมณี  ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ สพป.ลำพูน  เขต 1  เป็นวิทยากร  ผ่านระบบ  Video Conference กับโรงเรียนทุกโรงในสังกัด  ณ  ห้องประชุมบุษราคัม  สพป.ลำพูน  เขต 1