” Home for Child’66 : เดิน-วิ่งการกุศล คนหละปูนแป๋งบ้านหื้อน้อง “

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566  ณ ห้องประชุมทานตะวัน สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน  นายวินัย แป้นน้อย รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงาน” Home for Child’66 : เดิน-วิ่งการกุศล คนหละปูนแป๋งบ้านหื้อน้อง ” เพื่อเตรียมความพร้อม และวางแผนการจัดกิจกรรม ” Home for Child’66 : เดิน-วิ่งการกุศล คนหละปูนแป๋งบ้านหื้อน้อง ” ตามโครงการธารน้ำใจสร้างบ้านใหม่ให้กับนักเรียนหลังที่ 3 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา วาวแวว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 26 มีนาคม 2566