ประชุมเตรียมความพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565

ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ระดับศูนย์สอบ เพื่อเตรียมความพร้อม ประสานงานจัดสอบ และจัดทำฐานข้อมูล โดยได้ประชุมชี้แจงกรรมการระดับสนามสอบ และคณะทำงานระดับศูนย์สอบเพื่อให้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้การจัดการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพุน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566