Home for Child’66 : เดิน-วิ่งการกุศล คนหละปูนแป๋งบ้านหื้อน้อง

เมื่อวันที่ 18  มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน Home for Child’66 : เดิน-วิ่งการกุศล คนหละปูนแป๋งบ้านหื้อน้อง เพื่อสมทบทุนสร้างบ้านให้นักเรียน ตามโครงการ “ธารน้ำใจ สร้างบ้านใหม่ ให้นักเรียน”  ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2/2566 เพื่อร่วมกันพิจารณา เส้นทางที่ใช้ในการแข่งขัน รูปแบบเสื้อ และเตรียมความพร้อมวางแผนการจัดงาน  ณ ห้องประชุมบุษราคัม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน