สรุปและนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา ม.นอร์ท

ในวันที่ 18 มกราคม 2566 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการสรุปและนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ โดยมีคณะอาจารย์มานิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษาของนักศึกษา ตลอดจนการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษาของนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ฝึกประสบการณ์ที่ สพป.ลำพูน เขต 1 ณ ห้องประชุมทานตะวัน สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน