วันครู 2566 “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต”

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต” ของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ทา เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และยกย่องเชิดชูเกียรติครู ภายในงาน ประกอบด้วยพิธีบูชาบูรพาจารย์ และพิธีมอบเกียรติบัตรโล่รางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ณ โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร อ.แม่ทา จ.ลำพูน