รับมอบแมสจากอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

ในวันที่  11  มกราคม  2566  ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมรับมอบหน้ากากอนามัยสำหรับเด็กจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน โดยได้รับเกียรติจากนางจันทนา ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน และนางสาวโชติกา ไชยชนะ  หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน  เป็นผู้มอบหน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก จำนวน 25,600 ชิ้น เพื่อส่งมอบให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ณ  ห้องประชุมบุษราคัม  สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน