กีฬาสีวัดสันป่าสัก

ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนวัดสันป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน ประจำปี 2565 โดยมีนางสีดา นันตาเวียง ผอ.โรงเรียนวัดสันป่าสักกล่าวรายงาน ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดสันป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565