สัมภาษณ์ ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เพื่อประกอบการวิจัย

นายประสิทธิ์ กะตะศิลา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1 และคณะฯ ดำเนินการสัมภาษณ์ ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เพื่อประกอบการวิจัย “ปัจจัยความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กรณีศึกษา “โครงการธารน้ำใจสร้างบ้านใหม่ให้นักเรียน ” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565