ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ลูกจ้างประจำ – ชั่วคราว

ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 มอบหมายให้นายวินัย แป้นน้อย รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 ลูกจ้างประจำ – ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนราชการจังหวัดลำพูน สนับสนุนโดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านน้ำย้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2565