การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2565 ณ ริมดอยรีสอร์ท อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่