ประชุมคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.ลำพูน เขต 1

ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1 เพื่อวางแผนการดำเนินงานจัดการแข่งขันฯ โดยแบ่งผู้เข้าร่วมประชุมตามกลุ่มสาระฯ (ภาคเช้า/ภาคบ่าย) ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565