กีฬาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ทา ที่ 2

ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ทา ที่ 2 ประจำปี 2565 โดยมีนายมนูญ พรมรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่ ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ทา ที่ 2 เป็นผู้กล่าวรายงาน และในการนี้ นายสมคิด ปัญญาแก้ว ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ได้ให้เกียรติมาร่วมงาน และมอบรางวัลแก่นักกีฬาภายในงาน ณ โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่ อ.แม่ทา จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565