การสรรหาคณะอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหา คณะ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เพื่อดำเนินการสรรหาคณะ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พ.ศ. 2565 เสนอรายชื่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน