พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 43/2565

ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 43/2565 เพื่อรับมอบนโยบาย ข้อราชการ และแนวทางการจัดการเรียนรู้ จากกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อดำเนินการพัฒนาการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและความสอดคล้องการบริหารด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ต่อจากนั้นได้ร่วมประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ เพื่อรับนโยบายเร่งด่วนจาก สพฐ. และประชุมฝ่ายบริหาร สพป.ลำพูน เขต 1 เพื่อมอบหมายภารกิจงาน ติดตามผลการปฏิบัติงานตามลำดับ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพุน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน