การสอบสัมภาษณ์นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ โดยมีนายวินัย แป้นน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และนางภัสพร จันทร์ผง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นคณะกรรมการดังกล่าว ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน