ติดตามกิจกรรมการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ดร.ณัฐกุลุ รุณผาบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ลงพื้นที่ติดตามกิจกรรมการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการเยี่ยมบ้านนักเรียน  ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน และโรงเรียนวัดสันต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน