ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงาน

ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 มอบหมายให้นายวินัย แป้นน้อย รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (ครั้งที่ 11/2565) โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และแผนการพัฒนาจังหวัด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมี นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม