พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 41/2565

ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 นายวินัย แป้นน้อย รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการ กลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชม – รับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 41/2565 โดยมีรายการนำเสนอประเด็นสำคัญ ดังนี้ 1. Smart Devices, CODING & STI, โครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน และวิทย์พลังสิบ โดย คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 2.“วช. แหล่งเรียนรู้ไกล้เมือง” โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับชาติ โดย นายพนัส บุญวัฒนสุนทร ผู้อำนวยการสำพัฒนากิจกรรมนักเรียน และคณะ ต่อจากนั้นได้ประชุมฝ่ายบริหาร สพป.ลำพูน เขต 1 เพื่อมอบหมายภารกิจงาน และติดตามผลการปฏิบัติงานตามลำดับ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน