ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70

ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 เพื่อชี้แจง รายการแข่งขันฯ สถานที่จัดการแข่งขัน และ(ร่าง)ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่งจะมีการจัดการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน