ประชุมฝ่ายบริหาร สพป.ลำพูน เขต 1

ในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และนายวินัย แป้นน้อย รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการ กลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมฝ่ายบริหารเพื่อรับทราบนโยบายในการจัดการศึกษาจาก ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ทั้งนี้ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ได้มอบหมายภารกิจงาน และติดตามผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งแจ้งข่าวสารการศึกษาจากส่วนกลางผ่านการประชุมนี้ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน