ประชุมเพื่อตรวจสอบข้อมูลการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. นายณัฐกุล รุณผาบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเพื่อตรวจสอบข้อมูล ประเมินศักยภาพ และจัดลำดับตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพ และตัวชี้วัดการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมทานตะวัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน