ศิลปหัตถกรรมนักเรียน เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเมือง ที่ 4

ในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเมือง ที่ 4 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำพูน เขต 1 โดยมีนายสมทัด    สมมุติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเมือง ที่ 4 กล่าวรายงาน ณ หอประชุมโรงเรียนวัดขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน