ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เดินทางไปเพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2565 เนื่องในโอกาสเปิดเรียนเดือนพฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนวัดสันคะยอม อ.เมือง จ.ลำพูน พร้อมกับให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครูผู้สอน ในการนี้ได้ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อมอบนโยบายทางด้านการจัดการศึกษา พร้อมแนะนำแนวทางในการทำงาน และแนวการจัดการเรียนการสอน