ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเมือง ที่ 2

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเมือง ที่ 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำพูน เขต 1 โดยมีนางวันเพ็ญ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเมือง ที่ 2 กล่าวรายงาน ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน