มอบนโยบายการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มอบนโยบายการปฏิบัติงานในการรายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมรับรายงานตัวในการดำเนินการดังกล่าว ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน