ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานการปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 จำนวน 5 คน ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน