ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระยะวเลา 1 ปี ครั้งที่ 2 พร้อมกับนายประพันธ์ รินพล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 จากคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล ประจำเขตตรวจราชการที่ 15 ประกอบด้วย 1.นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานกรรมการ นายรตนภูมิ โนสุ อดีต ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 กรรมการ 2.นายรตนภูมิ โนสุ อดีต ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 กรรมการ 3. นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน