ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล

ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อนำรายได้สมทบทุนสร้างบ้านให้นักเรียน ตามโครงการ ธารน้ำใจ สร้างบ้านใหม่ ให้นักเรียน ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน ของสพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้าของการเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลฯ ซึ่งจะจัดการแข่งขันขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 25 กันยายน 2565 ณ สนาม พาโนรามา อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน