“ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2566

นายธราพงศ์ สุเทียนทอง รอง สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการดำเนินการคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 ในการนี้ ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินการฯ และคณะครู ที่เข้ารับการคัดเลือกฯ อีกด้วย