ให้คำปรึกษา/แนะนำการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน รอง ผอ.สพป.

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมทานตะวัน สพป.ลำพูน เขต 1 คณะกรรมการให้คำปรึกษา/แนะนำ การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะ 1 ปี ของนายธราพงศ์ สุเทียนทอง รองสพป.ลำพูน เขต 1 ผ่านระบบ Google Meet โดยมีนายไพโรจน์ วิเศษ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 เป็นประธานกรรมการ และคณะกรรมการได้แก่ ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และนายทวีศักดิ์ วงศ์บาตร รอง.สพป.ลำปาง เขต 2 ได้ให้คำแนะนำในการปฎิบัติงานในหน้าที่อย่างรอบด้าน ในการนี้ ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ได้ให้ความเห็นในการปฎิบัติหน้าที่ของ นายธราพงศ์ สุเทียนทอง รองสพป.ลำพูน เขต 1 อีกด้วย