ประชุมจัดสรรงบประมาณให้กับสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 โครงการพัฒนาพื้นฐานการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ และทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน และ เวลา 14.00 น. ณ โรงเรียนบ้านเหมืองลึก อ.แม่ทา จ.ลำพูน