ผ้าป่าเพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างบ้านให้นักเรียน

ในวันที่ 6 กันยายน 2565 นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในผ้าป่าเพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างบ้านให้นักเรียนในสังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 ตามโครงการธารน้ำใจ สร้างบ้านใหม่ให้นักเรียน  และเปิดป้ายศาลาธารารวมใจ สพป.ลำพูน เขต 1 โดยมี ดร.ณัฐกุล รุณผาบ อ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดผ้าป่าฯในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในสภาวะลำบากและเสริมสร้างความปลอดภัยให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ และเพื่อสร้างบ้านให้นักเรียนยากจนด้อยโอกาส ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย หรือที่อยู่อาศัยไม่มีความปลอดภัย ณ ศาลาธาราร่วมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน