ประชุมคณะทำงานผ้าป่าสามัคคี ธารน้ำใจสร้างบ้านใหม่ให้นักเรียน ประจำปี 2565

ในวันที่ 5 กันยายน 2565 นายธราพงศ์ สุเทียนทอง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานโครงการธารน้ำใจ สร้างบ้านใหม่ให้นักเรียน วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในสภาวะลำบากและเสริมสร้างความปลอดภัยให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ และเพื่อสร้างบ้านให้นักเรียนยากจนด้อยโอกาส ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย หรือที่อยู่อาศัยไม่มีความปลอดภัย ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ใน สพป.ลำพูน เขต 1 และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยได้ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานผ้าป่าเพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างบ้านให้นักเรียนในสังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 6 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมทานตะวัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน