โครงการเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของสภานักเรียน ประจำปี 2565

ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของสภานักเรียน ประจำปี 2565 โดยมีนายวินัย แป้นน้อย รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการอบรมฯ ทั้งนี้มีนักเรียนเข้ารับการอบรมจำนวน 75 คน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงเรียนบ้านห้วยไซ โรงเรียนบ้านหนองดู่ สำนักงาน กกต.จังหวัดลำพูน และศึกษานิเทศก์ มาเป็นวิทยาการให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน