ประชุมศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต องค์กรคุณธรรม และการประเมิน ITA และศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีนายสมภพ ทิพย์เวียง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 นายวินัยแป้นน้อย รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และนายธราพงศ์ สุเทียนทอง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เจ้าหน้าที่และบุคลากรของ สพป.ลำพุน เขต 1 ทุกคนเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน