Banana leaf bio packaging โรงเรียนบ้านห้วยไซ

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนบ้านห้วยไซ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน ได้ให้การต้อนรับคณะจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ประธานคณะทำงานซีพี ออลล์ คอนเน็กซ์อีดี ในการลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการกล้วยรักษ์โลก (Banana leaf bio packaging) ของโรงเรียนบ้านห้วยไซ โดยมี ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 นางวลัยลักษณ์ แก้วมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ลำพูน เขต 1 นายวิทยา ไชยยาติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไซ และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอบ้านธิ ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย ภายในงานได้นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการกล้วยรักษ์โลก (Banana leaf bio packaging) และกิจกรรมชุมนุมสร้างอาชีพต่างๆ ในรูปแบบของ VTR และนิทรรศการผลงานของนักเรียน