เปิดป้ายศูนย์การเรียนรู้ ไผ่พอเพียง สู่อนาคตที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนบ้านน้ำย้อย ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ได้ให้การต้อนรับคณะจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ประธานคณะทำงานโครงการ Connext ED ของบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ทำการเปิดป้ายศูนย์การเรียนรู้ ไผ่พอเพียง สู่อนาคตที่ยั่งยืน และลงพื้นที่เยี่ยมชมโครง Bamboo Project ของโรงเรียนบ้านน้ำย้อย โดยมี นายสมภพ ทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 นางจุฬารัตน์ ป้อมเสมา นางสกาวเดือน ขัดเรือน และนางสาวมธุรส เสนา ศึกษานิเทศก์สพป.ลำพูน เขต 1 นายฤกษ์ชัย ใจคำปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำย้อยและคณะผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอป่าซางร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย ภายในงานได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามฐานการเรียนรู้โครงการไผ่พอเพียงสู่นาคตที่ยั่งยื่น (Bamboo Project ) กิจกรรมสร้างอาชีพต่างๆ และนิทรรศการผลงานของนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำย้อย