ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทอดผ้าป่าสามัคคี ธารน้ำใจสร้างบ้านใหม่ให้นักเรียน ประจำปี 2565

ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโครงการธารน้ำใจ สร้างบ้านใหม่ให้นักเรียน วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในสภาวะลำบากและเสริมสร้างความปลอดภัยให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ และเพื่อสร้างบ้านให้นักเรียนยากจนด้อยโอกาส ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย หรือที่อยู่อาศัยไม่มีความปลอดภัย ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย นายธราพงศ์ สุเทียนทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ใน สพป.ลำพูน เขต 1 ผู้แทน ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานเครือข่ายฯ และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมเตรียมความพร้อม และติดตามผลการดำเนินโครงการฯ โดยจัดให้มีการแข่งขันกอล์ฟเพื่อการกุศล และจัดตั้งผ้าป่าเพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างบ้านให้นักเรียนในสังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน