กิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

เมื่อวันที่  6  สิงหาคม  2565  ดร.ณัฐกุล  รุณผาบ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต 1 มอบหมายให้นายสมภพ  ทิพย์เวียง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต 1  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้แนวทางพัฒนาการเรียนการสอนระดับปฐมวัย บูรณาการกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  โดยมีครูผู้สอนระดับปฐมวัยทุกโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งการกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเคร่งครัด ณ ห้องประชุมจามจุรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน