++ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 (ดาวน์โหลดดูประกาศ)