++ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1 คลิกดาวน์โหลดเพื่อดูประกาศ