การคัดเลือกผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานการคัดเลือกผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย นายสมภพ ทิพย์เวียง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1, นายวินัย แป้นน้อย รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1, นายธราพงศ์ สุเทียนทอง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1, นางปุณยวีร์ รื่นเริง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และนางสุชาดา จิโนเป็ง กรรมการและเลขานุการ โดยมีสมัครเข้ารับการคัดเลือกจำนวน 5 คน ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สพป.ลำพูน เขต 1