กิจกรรมวันสถาปนา สพฐ. 2565 สพป.ลำพูน เขต 1

ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.30น. นายวินัย แป้นน้อย รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 นายธราพงศ์ สุเทียนทอง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดฯ  ร่วมกันดำเนินกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 19 ปี ด้วย การทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายปัจจัยไทยธรรม  แด่พระภิกษุสงฆ์จากวัดรมณียาราม (กู่ละมัก)  ณ สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน  เพื่อเป็นศิริมงคลต่อการทำงาน  และการดำเนินชีวิต  พร้อมทั้งเสริมสร้างความรัก  ความสามัคคีภายในหน่วยงาน