พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 23/2565

ในวันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. ดร.ณัฐกุล  รุณผาบ  ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1 นายสมภพ ทิพย์เวียง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1  นายวินัย แป้นน้อย รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1  และนายธราพงศ์  สุเทียนทอง  รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1  พร้อมด้วยผู้อำนวยการ กลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชม – รับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่  23/2565 เพื่อรับทราบนโยบายในการจัดการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และในการนี้ได้ ร่วมการประชุมผอ.เขตทั่วประเทศ ครั้งที่ 6/2565 ผ่านระบบ video Conference  ต่อด้วยประชุมฝ่ายบริหาร สพป.ลำพูน เขต 1 เพื่อมอบหมายภารกิจงาน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเคร่งครัด ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน